Mine Blogger

No har eg slått saman mine blogger. Det begynte å bli ein del. Så eg slo saman alle eg hadde til 1 blogg. Det er kun camping-bloggen min som står aleine. Men, den skal og kun vere aleine skal ikkje blandast saman med dei andre bloggene eg har.